Õppematerjalid

 
MATEMAATIKA

5.klass: Kuidas lahendada tekstülesannet? (PowerPoint)

6. klass: Ringjoon ja ring (PowerPoint)

7.klass: Võrdeline seos (PowerPoint)

8. klass: Defineerimine ja tõestamine (PowerPoint) ja (APSTest)

               Ringjoon, lõikaja, puutuja, kesk- ja piirdenurk (PowerPoint)

              Ringjoon ja korrapärane hulknurk (PowerPoint)

9. klass: Hulknurkade sarnasus (APSTest)

Varia:   Ülesannete lahendamine ja vormistamine (PowerPoint)

              Arvuteooria ülesanded võistlusülesannetes (PowerPoint)

              Protsentülesanded olümpiaadil (PowerPoint)

              Ruutjuure teisendused (WIRISe tööleht)

EESTI KEEL

1.-3. klass: Küsimustelaegas (Word)

Varia:   Võimalusi lugemishuvi äratamiseks - metoodiline materjal (Word)

INIMESEÕPETUS

4. klass: Kehakaal (Word)

LOODUSÕPETUS

Siil

Rohukonn

3. klass: Nurmenukk (Word)

4. klass: Süda kui mootor (Word)

               Võrtsjärve tekkimine (PowerPoint)

                Kivistised (PowerPoint)

                Päike (PowerPoint)

5. klass: Linnud (PowerPoint)

KEEMIA

8. klass: Happed (PowerPoint)

BIOLOOGIA

7. klass: Kalade mitmekesisus (PowerPoint)

8. klass: Käsnad ja ainuõõssed (PowerPoint)

GEOGRAAFIA

9. klass: Eesti pinnamood (PowerPoint)

AJALUGU

7.klass: Keskaja kultuur (PowerPoint)

                Keskvõimu tugevdamine Inglismaal ja Prantsusmaal

8. klass: Päikesekunungas Louis XIV (PowerPoint)

                Eesti 19.sajandi esimesel poolel

                Tööstuslik pööre Euroopas

                Industriaalühiskonna palgejooni

                Poliitilised õpetused

                Saksamaa 19. saj.

                Teadus ja kultuur

                Ameerika Ühendriigid 19. saj. I poolel

                Inglismaa 19. saj.

SPORT

Teatevõistlusi võistlussarjast Tähelepanu, Start! 1999-2006 (Word)

Kuidas iseseisvalt treenida? (PowerPoint)

VARIA

Internetiohud. (PowerPoint)