Muud projektid

 

 

Teadusliikumine "HK Unicorn Squad" (2021/22. & 2022/23. õa)

2021/22. õppeaastal õnnestus meie kooli 3. klassil liituda  HK Unicorn Squad teadusliikumisega, millega oleme üheks Põlvamaa grupist viiest. Teadusliikumise õppekava on jaotatud viide moodulisse, millest ühe mahuks on 20 tundi. Kuigi liikumine on suuantud tüdrukutele, oleme erandina saanud projekti kaasata ka poisid. Siiski viiakse tunnid läbi eraldi. Hetke seisuga on meie grupp läbinud 1. mooduli ja sama klass jätkab 2022/23. õa 2. mooduliga.

HK Unicorn Squad on liikumine, mis pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele ja mille missooniks on suurendada tüdrukute huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu juba varases eas ning kasvatada seeläbi naiste osakaalu IKT valdkonnas.

Eestis ja ka paljudes teistes riikides on naiste esindatus IKT valdkonna erialadel endiselt üsna madal. Tehnoloogilise võimekuse poolest tuntud Eestis on Eurostati andmete kohaselt kõigest ~22 % IKT valdkonna spetsialistidest naised. Sama muster on esineb ka tehnikavaldkonna huviringides, näiteks robootikas, kus 10 poisi kohta grupis on keskmiselt 1-2 tüdrukut.

Hinnanguliselt on tüdrukud on oma tehnikaalaste teadmiste osas poistest ~1,5a maas, mistõttu vajavad tüdrukud eraldi suunamist ja julgustamist selles valdkonnas tegutsemiseks.

HK Unicorn Squad liikumise eesmärgiks on kasvatada 8-14-aastaste tüdrukute seas praktiliste ja põnevate ülesannete abil huvi tehnika, robootika, loodusteaduste vastu ja seeläbi saavutada võrdsem jaotus poiste ja tüdrukute seas tehnikaalastes huviringides.

Krootuse-Saverna lastekoor pääses XIII noorte laulupeole 

Krootuse Põhikool taotles ja sai Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide 2022/2023. õa tegevustoetust.

Toetuse andmise eesmärk on tagada UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud laulu- ja tantsupidude traditsiooni kestmine ja arendada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevust kvalifitseeritud juhendaja ja püsiva organisatsiooni toetamise kaudu.

Krootuse-Saverna lastekoor pääses XXIII koolinoorte laulupeole. Kooris laulab 21 õpilast - Krootuselt 10, Savernast 11. Krootuse õpilased laulavad I ja II häält, Saverna lapsed III häält. Mitmehäälse laulu kõlama hakkamiseks tehti ühisproove – kord Krootusel ja järgmine kord Savernas. Laulupeole saamiseks laulis koor žüriile ette kaks korda - 8. veebruaril ja 5. aprillil. Ettelaulmise lood valiti loosi alusel. Krootuse-Saverna lastekoor laulis väga hästi ja pääses laulupeole. Aitäh õpilastele ja õpetajatele (eriti õpetaja Aino Oviirile) tehtud töö eest!

Kaasava hariduse projekt "HEV õpilastele kaasava hariduse põhimõtete elluviimiseks elukohajärgses koolis" (2014-2020.1.04.21-0348)

Projekti eesmärgiks on suurendada kooli valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel osaliselt või täielikult tavaklassis. Projekti vahenditega on sisustatud avatud meelte tuba. Seal saavad erivajadustega õpilased mõtteid koondada, rahuneda ja keskenduda ühele kindlale tegevusele. Projektirahadest on soetatud mullitoru koos aluse ja peegliga, valgusredel, raskustekid, liivakellade komplekt, sensoorsed vihmakellad, trummide komplekt, laseriga täheprojektor, sensoorne valgusega muna, helisummutusekraanid, helisummutav diivan ja laud jne. 

Krootuse Põhikoolis projekti “Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega” raames ettevõtluskuu 2019. aasta märtsis. 

 Projekti eesmärk on suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust ning juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid läbi praktilise töö kogemuse ettevõtja rollis. Ettevõtluskuu tegemistes osalesid 8. ja 9. klassi õpilased. Ettevõtluskuul toimus 8 erineva teemaga ettevõtlusteemalist õppepäeva, mille jooksul osalejad said teoreetilisi teadmisi ning praktilise töö kogemuse ettevõtja rollis. Mängiti läbi toote loomise ja selle turundamise prostess ning õpiti oma tooteid esitlema. Fotopäeval õpiti valmistama tootefotosid.

Projekti jääb meenutama õpilaste valmistatud toodetest tehtud tootefotode portfoolio. Fotode autoriteks on õpilased ise. Fotoportfoolio suurelt - https://kaasaja.ee/tootefotode-portfooliod/krootuse-pohikooli-tootefotode-portfoolio.

Kõigi valminud toodete ülevaade - https://kaasaja.ee/tootefotode-portfooliod/krootuse-pohikooli-tootefotode-portfoolio/krootuse-pohikooli-opilaste-tooted/ 

Krootuse Põhikool võtab peale projekti lõppu kasutusele ettevõtlusõppe mooduli. Ettevõtlusõppe täiendamiseks ja mitmekesisemaks muutmiseks kasutame ka projekti "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" õppematerjale - https://kaasaja.ee/oppematerjalid/  

Projekti tegevusi toetas Euroopa Sotsiaalfond.

Krootuse Põhikooli õpetajad osalesid projektis "Muutunud õpikäsitus Euroopa koolides".

Projekti eesmärgiks oli muuta koolielu korraldust, kaasajastada õppe sisu ja õpetajate ettevalmistust ning otstarbekamalt kasutada erinevaid õpikeskkondi. Projekti raames toimus 22.-25. oktoobrini 2018. aastal õppereis Rootsi, kus koos kooli meeskonnaga külastati kahel päeval "Kunskapsskolan" koole, kus kasutatakse KED programmi. KED asetab õpilase ja tema eesmärgid süsteemi keskmesse. Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda muutuva õpikäsituse rakendamise võimalustega Euroopas ning saadud ideid kasutada oma
koolielu korraldamisel.