2023/24. õppeaasta eesmärgid

  1.  Kooli õppekava kaasajastamine
  2.  Õppetöö kvaliteedi tõstmine ja koostööoskuste arendamine õppeainete integreerimise kaudu
  3.  Digipädevuste tõstmine õpetajatel ja õpilastel
  4.  Koostöö- ja suhtlemisoskuste kujundamine
  5.  Hariduslike erivajadustega õpilaste väljaselgitamine ja töö nendega
  6.  Väärtushinnangute kujundamine kõigi õppeainete ja tegevuste kaudu