Tunnijaotusplaan 2022/2023

 Riiklik õppekava

I kooliaste

  1. klass 2. klass 3. klass
Eesti keel 6 7 6
Inglise keel     4
Matemaatika 4 4 5
Loodusõpetus 2

Loodus- ja

inimeseõpetus

  2 2
Muusika 2 2 2
Kunst 2 2 1
Tööõpetus 1 2 2
Kehaline kasvatus 3 3 3
Valikaine   1  
KOKKU 20 23 25

II kooliaste

  4. klass 5. klass 6. klass
Eesti keel 6 4 3
Kirjandus   2 2
Inglise keel 4 4 3
Vene keel     4
Matemaatika 5 5 5
Loodusõpetus 2 2 3
Inimeseõpetus   1 1
Ajalugu   2 2
Ühiskonnaõpetus     1
Muusika 2 1 1
Kunst 2 1 1

Käsitöö ja kodundus/

Tehnoloogiaõpetus

1 2 2
Kehaline kasvatus 3 3 2
Valikaine   1  
KOKKU 25 28 30

III kooliaste

  7. klass 8. klass 9. klass
Eesti keel 2 2 2
Kirjandus 2 2 2
Inglise keel 3 3 3
Vene keel 3 3 3
Matemaatika 5 5 5
Loodusõpetus 2    
Geograafia 1 2 2
Bioloogia 2 2 2
Inimeseõpetus 1 1  
Ajalugu 2 2 2
Ühiskonnaõpetus     2
Keemia   2 2
Füüsika   2 2
Muusika 1 1 1
Kunst 1 1 1

Käsitöö ja kodundus/

Tehnoloogiaõpetus

2 2 1
Kehaline kasvatus 2 2 2
Valikaine 1    
KOKKU 30 32 32

 Lihtsustatud õppekava

Õppeained/klassid

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

eesti keel

7

9

9

9

8

7

7

7

7

inglise keel

 

 

 

 

2

2

2

2

2

matemaatika

5

5

6

6

6

6

5

6

6

loodusõpetus

1

1

2

2

2

4

4

4

4

ajalugu

 

 

 

 

 

1

2

2

1

inimeseõpetus

1

1

1

2

2

2

2

2

1

muusikaõpetus

1

1

1

1

1

1

1

1

1

kunstiõpetus

1

1

1

1

1

1

1

1

1

kehaline kasvatus

2

3

3

2

2

2

2

2

2

tööõpetus

2

2

2

2

4

4

4

5

7

nädalakoormus

20

23

25

25

28

30

30

32

32