Toimunud sündmused 2017/2018

Kevadpidu

 Toimus tänuüritus

8.märts

8.märts

Kolmapäeval ilmus kooli seinale õpetaja Hele käega kirjutatud teade, et kunstiring on sel päeval kohustuslik kõigile poistele ja keelatud kõigile tüdrukutele. Vaatamata naiselike võlude mängupanekule ei õnnestunud ühelgi õrnema soo esindajal teada saada, mida 1. klassis suletud uste taga tehti. Naistepäeva hommikul kogunes koolipere aulasse. Õpetaja Hele luges ette päeakohaseid luuletusi ja selgitas kogunemise tagamaid. Iga tüdruk sai endale mälestuseks oma koolivenna kujundatud naistepäevakaardi. Kes kelle joonistatud kaardi sai, see jäeti saladuseks. 

Eesti 100

Eesti 100

23. veebruaril tähistas koolipere suurejooneliselt EV 100. sünnipäeva. Aktus algas presidendi vastuvõtuga. Sel aastal kehastusid presidendiks ja tema kaaslaseks 9. klassi õpilased Kelli Parind ja Brait Pill. Ülejäänud koolipere vahel loositi välja rollid, keda nad vastuvõtul kehastama pidid. Pärast kätlemistseremooniat toimus kontsert, kus astusid üles näitering, kellade- ja kandleansamblid, väikesed ning suured laululapsed. Kontsert lõppes ühislauluga „Hoia jumal Eestit“. Pärast seda tunnustas direktor tublimaid õpilasi tänukirjaga ja avalikustas Veerandi Tegija tiitliga pärjatud, kelleks sellel korral olid Markus Kõiv 7. ja Lisete Härma 8. klassist. Pärast tunnustamist kinkis direktor igale õpilasele kogumiku „Hetki Karaski-Krootuse koolist 250“ ja meie kooli šokolaadi. Päev lõppes imekauni Eestimaad tutvustava filmi vaatamisega.

Robootikaring

Robootikaring

Alates 19. veebruarist tegutseb koolis robootikaring, mida juhendab Saverna kooli õpetaja Alar Tamm. Ring on mõeldud 1.-7. klassi õpilastele. 2017. aasta kevadel oli võimalus taotleda Hariduse Infotehnoloogia sihtasutuselt raha, et osta Lego WeDo robootikakomplekte. Nende legoklotside abil on võimalik nii ehitada kui ka programmeerida.

Mälumäng

Mälumäng

Seoses Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga korraldati 16. veebruaril teemakohane mälumäng. Mängu koostas ja viis läbi 8. klassi õpilane Tulev Mägi. Korraldatud üritus oli ühtlasi ka Tulevi loovtöö. Üritusest saad täpsemalt lugeda Krootuse Kooli Kullerist nr 69 (kättesaadav kooli koduleheküljelt).

Vastlapäev

Vastlapäev

1. veebruaril tähistas kogu koolipere vastlapäeva. Päev algas traditsiooniliselt vastlalaadaga, millele järgnesid päeva juurde kuuluvad tegevused liumäel. Toimus mitmeid liulaskmisvõistlusi ja vigursõite, vastlavurri keerutamise asemel sai seekord köit vedada. Kiiremaid ja osavamaid ootasid auhinnad. Loomulikult olid laual ka traditsioonilised vastlatoidud: oasupp lihaga ja vastlakukkel.

Psühhobuss

Psühhobuss

1. veebruaril oli vanema astme õpilastel võimalus jälgida kaasahaaravat teadusetendust, mis selgitas erinevaid psühholoogiaga seotud teemasid. Esmalt pakuti vaatamiseks teadusetendust, milles sai kaasa lüüa, pannes oma aju iseärasused ja teadvuse proovile. Pärast seda kuulati loengut virtuaalreaalsusest. Teoreetilisele osale järgnes tegutsemine töötubades.

10. öölugemine

10. öölugemine

1. jaanuaril toimus kümnendat korda algklasside öölugemine. Ürituse seekordseks külaliseks oli soome rahvusest Tartu linna linnakirjanikuks valitud Mika Keränen. Kirjanik rääkis oma elust ja loomingust, luges ette katkendeid oma raamatutest ning vastas laste küsimustele. Küsimusi tekkis eriti palju raamatute kohta, sest lapsed olid usinalt tema teoseid lugenud.

Piparkoogid

Piparkoogid

Õpilasesindus tegi kogu kooliperele ja lasteaiale väikese jõulukingituse. Nad kogusid ise raha ja ostsid selle eest piparkoogitaigna. Piparkoogid küpsetati ja kaunistati koolis peale tunde. Kingikotid kaunistati oma joonistatud piltidega. Kingid anti üle jõulupeol. Õpilasesinduse liikmed lootsid, et suutsid sellega kõigile tekitada meeldiva jõulutunde hinge. 

Koodimäng

14. detsembril toimus koolis 5.- 9. klassi õpilastele koodimäng.Esmalt said õpilased teadmisi QR- koodi ajaloost, kasutusvõimalustest ja koodi koostamisest. Seejärel jagati õpilased rühmadesse ning pandi paika mängu reeglid ja aeg. Siis oligi aeg mängule start anda.Võistkonnad pidid kahe tunni jooksul üles leidma 30 koolimajja peidetud kodeeritud küsimust ja neile internetist vastused leidma. Seinale kuvatud punktid andsid teavet vastuste õigsusest. Õpilastele meeldis mäng väga. 

Karaski-Krootuse kool 250

Karaski-Krootuse kool 250

21. oktoobril ootas Krootuse kool oma vilistlasi ja endiseid töötajaid kokkutulekule, et koos tähistada Karaski- Krootuse kooli 250. aastapäeva. Meie seekordne kokkutulek saigi alguse Karaskist. Õnneks pole vana maja jäänud tühjaks, vaid on läbinud uuenduskuuri nii seest kui väljast. Praegu asub hoones Karaski Pansionaat, mille omanik Marko Sepp lahkelt kohale tulnud huvilistele maja tutvustas. Kuna hoone sisemus on tundmatuseni muutunud, püüdsid vilistlased mälus taastada oma vana klassi või siis direktori kabineti asukohta. Karaski kooli vilistlased olid väga tänulikud selle visiidi üle, sest paratamatult puudub enne 1989. aastat lõpetanuil praeguse kooliga tihedam side. Meenutuste retkele järgnes kontsert-aktus Krootuse rahvamajas. Külalistele esinesid praegused õpilased, näha ja kuulda sai laulu, tantsu, pilli- ja näitemängu. Direktor Rita Punning tegi põgusa ülevaate praeguse kooli elust- olust ja tänas koostööpartnereid, õpetajaid, töötajaid ja õpilasi tehtu eest. Tänuväärse ja pikaajalise töö eest said maavanema tänukirja Imbi Vaikmäe, kellel tööaastaid Karaskis ja Krootusel kokku 41, ja Sigrid Mallene, kes on õpetajaametit pidanud siinkandis üle 30 aasta. Kooli tänukirja said Helle Jaaska, Aime Sabre ja Sirje Unt. Seekordseks kokkutulekuks andsime välja kogumiku „Hetki Karaski-Krootuse koolist 250“. Kogumiku materjalid valmisid praeguste ning endiste õpetajate ning vilistlaste otsesel  kaasalöömisel. Tänuväärse panuse andis ka Kanepi valla uurija ja aukodanik Milvi Hirvlaane, kes tegi lühiülevaate meie kandi hariduselust. Suurema osa kogumiku väljaandmiseks kulunud rahast saime kohaliku omaalgatuse programmi kaudu. Meeleolukas õhtu jätkus muusika ja meenutuste taktis praeguses Krootuse koolimajas varaste hommikutundideni. Ühtekokku registreerus kokkutulekule 216 osavõtjat.

Karaski-Krootuse jooks

Karaski-Krootuse jooks

28. septembril toimus 30. Karaski-Krootuse jooks, mis sai alguse 1987. aastal. Samal aastal alustati uue koolimaja ehitust Krootusel ja eesmärgiks oli luua midagi traditsioonilist "uue" ja "vana" vahel. Jooks algab vana Karaski koolimaja juurest, kulgeb läbi kauni oru, mööda käänulist metsteed ja lõpeb Krootuse koolimaja juures. Jooksu moto on: "Tähtis on osavõtt, aga võit on vahva!" Jooksjaid on alati toetanud raja ääres seisvad lapsevanemad ja külaelanikud.

Euroopa keeltepäev

Euroopa keeltepäev

27. septembril toimus koolis Euroopa keeltepäeva viktoriin. Varem tegid õpilased plakateid teemal "Kuidas me õpime keeli?" 

Maratonijooks

Maratonijooks

26. oktoobril toimus maratonijooks. 

Nunnunäitus

Nunnunäitus

Köögiviljakampaania käigus toimus koolis 25. septembril "Nunnunäitus". 

"Laste Vabariik" Savernas

Algklasside õpilased osalesid "Laste Vabariigi" üritustel Savernas. 

Avaaktus

Avaaktus

1. septembril toimus tarkusepäevale pühendatud avaaktus.