Krootuse Põhikooli häälekandja - Krootuse Kooli Kuller

Esimene ajaleht ilmus 1.oktoobril 1994.aastal kirjutusmasinal trükituna, illustreerituna käsitsi kümnel A4 leheküljel. Eestvedajaks eesti keele ja kirjanduse õpetaja Klaire Lints.

 Ajalehe väljaandmist on juhendanud õpetajad Klaire Lints 1994-1999.a., Renita Metsalu 2000-2004.a., Rita Punning 2005-2007, Aime Sabre 2007-2016, Aime Sabre ja Sigrid Mallene 2016 - ...