R. Rohu nimelise omaloomingu konkurss

1991. aastal, kui meie kodukandi kirjanikul Richard Rohul täitus 100. sünniaasta, otsustasime seda sündmust tähistada kirjandusliku omaloomingukonkursiga. Siit sai alguse traditsioon, mille eesmärgiks on R. Rohu nime ja loomingu teadvustamine õpilaste hulgas.

Konkursist võtavad osa maakonna üldhariduskoolide õpilased. Tööd võivad olla kirjutatud nii luule- kui ka proosa vormis. Hindamine toimub neljas vanuseastmes: 1. - 3. klass; 4. - 6. klass; 7. - 9. klass ja 10. - 12. klass.

Paremate tööde autoreid autasustatakse rahalise preemia ja tänukirjaga. Ürituse sponsoriks on AS Krootuse Agro.

Kui kirjandivõistluse esimesel toimumisaastal kirjutati ainult looduseteemalisi töid, siis hiljem jätsime temaatika määratlemata. Kirjutatud on erinevatel teemadel: loodus, loomad, kodu, armastus jne.

1991. a. oli osavõtt suhteliselt tagasihoidlik, mistõttu otsustati preemiad jätta välja andmata. Kolmele tööle andis žürii, mille esimeheks oli Paul Lehestik, ergutusauhinnad. Järgmistel aastatel kogus konkurss populaarsust ja võistlustööde arv kasvas.

1996. a. ilmus tollaegse emakeeleõpetaja Klaire Lintsi eestvedamisel trükist almanahh "Rohumaadel", kuhu on koondatud valik antud töid aastatest 1991 - 1995.

Vanal kodulehel asuvad 1992-2016. a konkursside tulemused.