Lisa 4

 KROOTUSE PÕHIKOOLI HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAAN