Hoolekogu

 Krootuse Põhikooli 2023/2024. õa hoolekogu koosseis

Esindaja Asendusliige
Kooli pidaja esindaja Valev Krebes
Õpetajate esindaja Helle Jaaska Hele Luht
I kooliastme lapsevanemate esindaja Raimond Russak Egle Rossmann
II kooliastme lapsevanemate esindaja Triinu Vares Merli Uutmann
III kooliastme lapsevanemate esindaja Tiina Pakkonen Maris Soo
Õpilasesinduse esindaja Kärt Nukk
Vilistlaste esindaja Taimo Klaos