Hoolekogu

 Krootuse Põhikooli 2022/2023. õa hoolekogu koosseis

Esindaja Asendusliige
Kooli pidaja esindaja Valev Krebes
Õpetajate esindaja Helle Jaaska Hele Luht
I kooliastme lapsevanemate esindaja Raimond Russak Taimo Klaos
II kooliastme lapsevanemate esindaja Ellen Nukk  Triinu Vares
III kooliastme lapsevanemate esindaja Kristi Käo Maris Soo
Õpilasesinduse esindaja Iti Triin Telling
Vilistlaste esindaja Eda Viks