Avaleht Põlva kunstikool

Haldusjärelvalvet Krootuse Põhikooli üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium Munga 18, Tartu 50088.

Kaidi Maask - Kaidi.Maask@hm.ee, telefon 7350165. 

Terviseamet on alustanud rahvatervise seaduse § 15 alusel ja vastavalt korrakaitseseaduse § 24 lg 1 ning ameti poolt koostatud ohuprognoosile Krootuse Põhikooli suhtes riikliku järelvalvamenetluse nr 12.5-1.2.481/567, mille raames toimub ohu ennetamise, väljaselgitamise ja tõrjumise eesmärgil koolis sihtuuring.

Avaleht

 Toredat suvevaheaga!

Kohtume taas 3. septembril kell 830 tarkusepäeva aktusel, millele järgneb klassijuhatajatund.