Haldusjärelvalvet Krootuse Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee.

TEATED

 

 

TOREDAT SUVE!

TÖÖKUULUTUS

Krootuse Põhikool ootab 2022/23. õa oma meeskonda

  • klassiõpetajat (koormus kokkuleppel)
  • vene keele õpetajat (0,54 ametikohta)
  • abiõpetajat (koormus kokkuleppel)
  • eripedagoogi (0,25 ametikohta)

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus, oled positiivse ellusuhtumisega ja koostöövõimeline.

Meie pakume võimalust end teostada, arendada ja koolitada, toredat meeskonda, häid töötingimusi ja õpetamist väikestes klassides.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata e-aadressil direktor@krootuse.edu.ee 21. juuniks 2022. a.

Info tel. 5303 4484.

Erasmus+ projekt "Understanding the Need for Inclusive Teaching in Education" ehk UNITE

See on kaheaastane projekt, milles osalevad delegatsioonid kuuest riigist: Iirimaa (koordinaator), Rootsi, Eesti, Slovakkia, Türgi ja Hispaania. Projekt on kirjutatud kaasava hariduse arendamiseks koolides rakendades teiste Euroopa riikide kogemusi. Kaasava hariduse põhimõte on, et iga last tuleks väärtustada ja anda võrdsed haridusvõimalused ning hariduslike erivajadustega õpilased integreerida tavakooli. 

Projekti raames käisime 2019. novembris Iirimaal Portlaoise`s, seal võõrustas meid Holy Family Senior School 745 õpilase ja 44 õpetajaga. Nelja päeva jooksul oli meil võimalus külastada tunde, jälgida õppetöö korraldust, näha haridusliku erivajadusega laste kaasamist õppeprotsessi ja nende toetamist ning uurida lastelt, mida nende endi jaoks tähendab nn kaasamine. 

 2020. aasta veebruaris käisid direktor ja kaks õpetajat Rootsis Umeå's. Nad külastasid 6-klassilist Böleängsskolan'i, kus õpib 380 õpilast vanuses 6-12. Kaasava hariduse andmisega on koolis tegeldud viimased viis aastat. Regulaarselt toimuvad kohtumised eripedagoogide, psühholoogi ja õpetajate vahel, et leida igale õpilasele sobivaim lahendus.

Seoses koroonaviiruse levikuga jäi 2020. a maikuusse planeeritud projektikohtumine Eestis ära. Loodame selle korraldada 2022. a mais.

Erasmus+ projekt "Meeskonna kaasamine HEV õpilaste õpetamisel Euroopa koolide näitel".

Krootuse Põhikooli kolm õpetajat olid Ungari koolis töövarjuks 2019. aasta aprillis. Tutvuti riigi haridussüsteemiga, kasutusel olevate õppematerjalide ja -meetoditega, saadi ülevaade kooli õppetööst, HEV õpilaste õppe korraldamisest, kooli juhtimisest, külastati tunde. Tutvusti Eesti haridussüsteemi ja meie kooli.  Blogi asub siin.

Seoses koroonaviiruse levikuga jääb ära Hispaanias Barcelona kooli külastus.

Krootuse Põhikoolis projekti “Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega” raames ettevõtluskuu 2019. aasta märtsis. 

 Projekti eesmärk on suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust ning juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid läbi praktilise töö kogemuse ettevõtja rollis. Ettevõtluskuu tegemistes osalesid 8. ja 9. klassi õpilased. Ettevõtluskuul toimus 8 erineva teemaga ettevõtlusteemalist õppepäeva, mille jooksul osalejad said teoreetilisi teadmisi ning praktilise töö kogemuse ettevõtja rollis. Mängiti läbi toote loomise ja selle turundamise prostess ning õpiti oma tooteid esitlema. Fotopäeval õpiti valmistama tootefotosid.

Projekti jääb meenutama õpilaste valmistatud toodetest tehtud tootefotode portfoolio. Fotode autoriteks on õpilased ise. Fotoportfoolio suurelt - https://kaasaja.ee/tootefotode-portfooliod/krootuse-pohikooli-tootefotode-portfoolio.

Kõigi valminud toodete ülevaade - https://kaasaja.ee/tootefotode-portfooliod/krootuse-pohikooli-tootefotode-portfoolio/krootuse-pohikooli-opilaste-tooted/ 

Krootuse Põhikool võtab peale projekti lõppu kasutusele ettevõtlusõppe mooduli. Ettevõtlusõppe täiendamiseks ja mitmekesisemaks muutmiseks kasutame ka projekti "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" õppematerjale - https://kaasaja.ee/oppematerjalid/  

Projekti tegevusi toetas Euroopa Sotsiaalfond.

 Krootuse Põhikooli õpetajad osalesid projektis "Muutunud õpikäsitus Euroopa koolides".

Projekti eesmärgiks oli muuta koolielu korraldust, kaasajastada õppe sisu ja õpetajate ettevalmistust ning otstarbekamalt kasutada erinevaid õpikeskkondi. Projekti raames toimus 22.-25. oktoobrini 2018. aastal õppereis Rootsi, kus koos kooli meeskonnaga külastati kahel päeval "Kunskapsskolan" koole, kus kasutatakse KED programmi. KED asetab õpilase ja tema eesmärgid süsteemi keskmesse. Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda muutuva õpikäsituse rakendamise võimalustega Euroopas ning saadud ideid kasutada oma
koolielu korraldamisel.