Haldusjärelvalvet Krootuse Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee.

TEATED

29.11 - 8. ja 9. kl KIK õppereis Tartu

 Kaasava hariduse projekt "HEV õpilastele kaasava hariduse põhimõtete elluviimiseks elukohajärgses koolis" (2014-2020.1.04.21-0348)

Projekti eesmärgiks on suurendada kooli valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel osaliselt või täielikult tavaklassis. Projekti vahenditega on sisustatud avatud meelte tuba. Seal saavad erivajadustega õpilased mõtteid koondada, rahuneda ja keskenduda ühele kindlale tegevusele. Projektirahadest on soetatud mullitoru koos aluse ja peegliga, valgusredel, raskustekid, liivakellade komplekt, sensoorsed vihmakellad, trummide komplekt, laseriga täheprojektor, sensoorne valgusega muna, helisummutusekraanid, helisummutav diivan ja laud jne. 

Erasmus+ projekt "Understanding the Need for Inclusive Teaching in Education" ehk UNITE

See on kaheaastane projekt, milles osalevad delegatsioonid kuuest riigist: Iirimaa (koordinaator), Rootsi, Eesti, Slovakkia, Türgi ja Hispaania. Projekt on kirjutatud kaasava hariduse arendamiseks koolides rakendades teiste Euroopa riikide kogemusi. Kaasava hariduse põhimõte on, et iga last tuleks väärtustada ja anda võrdsed haridusvõimalused ning hariduslike erivajadustega õpilased integreerida tavakooli. 

Projekti raames käisime 2019. novembris Iirimaal Portlaoise`s, seal võõrustas meid Holy Family Senior School 745 õpilase ja 44 õpetajaga. Nelja päeva jooksul oli meil võimalus külastada tunde, jälgida õppetöö korraldust, näha haridusliku erivajadusega laste kaasamist õppeprotsessi ja nende toetamist ning uurida lastelt, mida nende endi jaoks tähendab nn kaasamine. 

 2020. aasta veebruaris käisid direktor ja kaks õpetajat Rootsis Umeå's. Nad külastasid 6-klassilist Böleängsskolan'i, kus õpib 380 õpilast vanuses 6-12. Kaasava hariduse andmisega on koolis tegeldud viimased viis aastat. Regulaarselt toimuvad kohtumised eripedagoogide, psühholoogi ja õpetajate vahel, et leida igale õpilasele sobivaim lahendus.

Seoses koroonaviiruse levikuga jäi 2020. a maikuusse planeeritud projektikohtumine Eestis ära. Loodame selle korraldada 2022. a mais.