Haldusjärelvalvet Krootuse Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee.

TEATED

29.03 - 1.-3. klass tutvuvad rändlindudega

          - 9. klassi õpilastel karjäärinõustamine 

          - Nutispordivõistlused Tilsis (Sandra Helstein, Erko Pärli, Kristofer Klaos, Ranek Kattai, Kristo Sirol, Keitilills Michelson,                                Kyle Pakkonen, Valdur Veeroja, Jessica-Marleen Sabre, Melani Telling, Laura Almere, Mihkel Valter Michelson, Kärt Nukk,                        Iti Triin Telling, Janek Almere)

          - LAK proov Krootusel

30.09 - 5.-6. klass Õppeekskursioonil Tallinnas

          - 4. ja 7. klass Nuputa võistlustel Räpinas (Ranek Kattai, Aron Tiitus, Henrih Saks, Jessica-Marleen Sabre, Melani Telling,                            Laura Almere)

          - 2. klassil teatrikülastus Teater Kodus

          - 3. klassil klassiõhtu

Krootuse-Saverna lastekoori püüdlused XIII noorte laulupeole jõudmiseks

Krootuse Põhikool taotles Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide 2022/2023. õa tegevustoetust.

Toetuse andmise eesmärk on tagada UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud laulu- ja tantsupidude traditsiooni kestmine ja arendada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevust kvalifitseeritud juhendaja ja püsiva organisatsiooni toetamise kaudu.

Krootuse-Saverna lastekoor on registreeritud suvel toimuvale XXIII koolinoorte laulupeole. Kooris laulab 21 õpilast - Krootuselt 10, Savernast 11. Krootuse õpilased laulavad I ja II häält, Saverna lapsed III häält.

Mitmehäälse laulu kõlama hakkamiseks on vaja teha ühisproove – esimene toimus sügiskoolivaheajal Krootusel, järgmine on plaanis 19. detsembril Savernas. Ühisproove tuleb veel palju teha, sest laulupeole saamiseks tuleb kooril žüriile ette laulda kaks korda - 8. veebruaril ja 5. aprillil.

Veebruariks tuleb selgeks õppida 9 laulu, aprilliks kõik 15 laulu. Ettelaulmise lood valitakse õpetaja võetud loosi alusel.