Koolist

Krootuse Põhikool on Põlva maakonna   Kõlleste valla ainus kool.

2016/2017. õppeaastal õpib koolis 79 õpilast, keda õpetab 15 õpetajat.

Alates 2008.aasta sügisest on kooli direktor Rita Punning. 2016.aastal omistati talle Põlvamaa aasta õppeasutuse juhi tiitel. 2006.aasta jaanuarist kuni 2008.aasta sügiseni oli direktoriks Koit Nook. 1962.-2005.aastani juhtis kooli Sulev Punning, kes on andnud suure panuse paikkonna hariduselu arendamisse, pälvides 1998.aastal Aasta Õpetaja tiitli. Tema eestvõttel ja algatusel sai 1989.aastal valminud koolimaja ümbrus omaette vaatamisväärsuseks. Krootuse Põhikool saavutas 1998.aasta vabariiklikul konkursil "Kodu kauniks" asutuste-ettevõtete hulgas I koha. 2003.aastal sai Aasta Õpetaja tiitli kehalise kasvatuse õpetaja Sirje Tamm, 2005.aastal klassiõpetaja Hele Luht, 2006.aastal matemaatika- ja arvutiõpetaja Rita Punning, 2007.aastal õppealajuhataja, eesti keele ja kirjanduse, ajaloo, inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Imbi Vaikmäe, 2008.aastal eesti keele ja kunstiõpetuse õpetaja Aime Sabre, 2009.aastal näiteringi- ja klassiõpetaja Elo Härtsmann, 2011.aastal klassiõpetaja Sigrid Mallene, 2012.aastal õppealajuhataja, eesti keele ja kirjanduse, ajaloo, inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Imbi Vaikmäe ning 2013.aastal keemia, füüsika, loodusõpetuse, matemaatika, informaatika ja vene keele õpetaja Helle Jaaska. 2010.aasta Johannes Käisi preemia laureaat on Sigrid Mallene.

Ajalugu

Karaski on küla Lõuna - Eestis Põlva maakonna lääneosas 13 km kaugusel Põlva linnast. Ajalooallikate andmeil hakati siin kooliharidust andma 1767.aastal. Vana - Karaski koolimaja asus Ihamaru külas. Selles majas õpetati lapsi 1930.aastani, mil valmis uus koolimaja endise Karaski karjamõisa maadele.

Vana koolimaja

1944.aastani töötas Karaski kool 6-klassilisena. 1945.aastal muudeti kool 7-klassiliseks ja 1962.aastal 8-klassiliseks. Paljude vilistlaste mälestusse on jäänud eredad pildid õpinguaastatest Karaskis, kaunilt kujundatud kooliümbrusest, mis leidis juba siis tunnustust kodust kaugemalgi.

Karaski koolimaja

Kooliharidust anti Karaskis 1.septembrini 1989.a. Siis valmis Krootuse asulas uus koolimaja. Muutus ka nimi - Karaski kooli asemel hakkas eksisteerima Krootuse Põhikool.