Tiigriaasta algas

 Tiigriaasta tervituseks kutsus õpetaja Hele Luht kõiki Krootuse kooli õpilasi joonistama pilte tiigrist. Üleskutsele reageeris 29 õpilast. Pildid seati vaatamiseks näitusele ja kõigil oli võimalik välja valida ning hääl anda kaheksale lemmikule. Selleks tuli enim meeldinud pildi juurde jätta pisike kleeps. Huvi näituse vastu oli suur,  kleepse kogunes piltide alla kokku 520. Kõik tööd olid toredad ja omanäolised ning väärisid äramärkimist.