Sisalikuretk rabas

  1. 11.septembril sõitsid Krootuse 1., 2. ja 4. klassi lapsed Meenikunno rappa, et osaleda Keskkonnaameti programmis "Sisalikuretk rabas". Lapsed õppisid tundma raba läbi sisalik Sissi silmade. Saime teadmisi arusisaliku välimuse, tema eluviisi, elupaiga ja seoste kohta teiste liikidega. Õpilased tutvusid enamlevinud sootaimedega, õppisid tundma kuidas need taimed sisalikule tähtsad on (varjupaik, nendelt leiab söögiks putukaid jms). Koos mõõtsime õhutemperatuuri, täitsime töölehti ja mängisime puulehtede bingot. Enne kojusõitu pidasime väikese pikniku ja meenutasime, mida õppisime. (Tekst ja fotod õpetaja Sigrid Mallene)