Loovtööde kaitsmine

9. detsembril kaitsesid 9. klassi õpilased möödunud õppeaastal alustatud loovtöid. Kaitsmisele tuli 5 loovtööd. Seekord esitati komisjonile slaidiesitlus tervitamisest, sõlmimistehnikas aksessuaarid, üks vaba aja mängulaud, matemaatiline lauamäng peastarvutamise õppimiseks ja üks õpilane tutvustas läbiviidud orienteerumisvõistlust. Kõik õpilased läbisid kaitsmise edukalt.