Liiklusohutuse õppepäev

 Eesti Maanteemuuseumil valmis uus liiklusharidusprogrammi „Turvaliselt autos“ III kooliastme õpilastele. Sellega seoses otsiti programmile testgruppi, kes tuleks muuseumisse programmi tegevusi katsetama ja tegevuste sisu kohta tagasisidet andma. Meie kooli 8.-9. klass oli rõõmuga valmis osalema.

Õpilastel räägiti turvavöö õigest kasutamisest ja peatoe vajalikkusest. Puudutati ka füüsikat ja selliseid mõisteid nagu jõud, kiirus ja energia. Tehti selgeks, mis vahe on massil ja kaalul.

Liiklusprogramm täitis oma eesmärgi: õpilased mõistsid, kuidas toimib sõiduki turvavarustus ja miks on vaja seda kasutada.