Kevadpidu ja tänuüritus

Meie koolis on saanud traditsiooniks tänada õpilasi aasta jooksul saavutatud tulemuste eest nii õpingutes kui ka tubli osavõtu eest võistlustel, olümpiaadidel ja konkurssidel. Tänukirja ja šokolaadi said kõik õpilased, maiustuse suurus olenes sellest, kui suur oli kellegi panus. Tänati ka õpetajaid ja tublide õpilaste vanemaid.  

Kevadpeo kava pani kokku õpetaja Tuulike Mölder, tuues lavale Lydia Koidula näidendi "Saaremaa onupoeg". Näidendi vaheli pikiti sobivalt laulu, tantsu, pillimängu. Kava ettevalmistamisel olid abiks muusikaõpetajad Anželika Niitla ja Aino Oviir, tantsuõpetaja Reno Olle. Suur kummardus kõigile näitlejatele, lauljatele, tantsijatele ja pillimängijatele.