Euroopa keeltepäev

Esmaspäeval, 26. septembril kutsus õpetaja Piret Rammul kõiki 5.-9. klassi õpilasi keeltepäeva üritusele. Esmalt tehti lühike sissejuhatus Euroopas räägitavatest keeltest, seejärel moodustati rühmad ja osaleti viktoriinis. Ürituse teise osana oli võimalus kuulata katkendeid "Harry Potterist" 14 erinevas keeles.