Erasmus projektid

 

 

 Erasmus+ projekt "Understanding the Need for Inclusive Teaching in Education" ehk UNITE

See oli algselt mõeldud kaheaastase projektina, kuid kujunes Covid-19 tõttu kolmeaastaseks. Projektis osalesid delegatsioonid kuuest riigist: Iirimaa (koordinaator), Rootsi, Eesti, Slovakkia, Türgi ja Hispaania. Projekt oli kirjutatud kaasava hariduse arendamiseks koolides rakendades teiste Euroopa riikide kogemusi. Kaasava hariduse põhimõte on, et iga last tuleks väärtustada ja anda võrdsed haridusvõimalused ning hariduslike erivajadustega õpilased integreerida tavakooli. 

Projekti raames käisid direktor Rita Punning ning õpetajad Karin Valdas ja Aime Sabre 4.-9. novembril 2019 Iirimaal Portlaoise`s, seal võõrustas neid Holy Family Senior School 745 õpilase ja 44 õpetajaga. Nelja päeva jooksul oli võimalus külastada tunde, jälgida õppetöö korraldust, näha haridusliku erivajadusega laste kaasamist õppeprotsessi ja nende toetamist ning uurida lastelt, mida nende endi jaoks tähendab nn kaasamine. 

 24.-29. veebruaril 2020 käisid direktor Rita Punning ning õpetajad Leeni Seppel ja Aino Oviir Rootsis Umeå's. Nad külastasid 6-lassilist Böleängsskolan'i, kus õpib 380 õpilast vanuses 6-12. Kaasava hariduse andmisega on koolis tegeldud viimased viis aastat. Regulaarselt toimuvad kohtumised eripedagoogide, psühholoogi ja õpetajate vahel, et leida igale õpilasele sobivaim lahendus.

Direktor Rita Punning, õpetaja Karin Valdas ja logopeed Saima Salomon külastasid 07.-12. märtsil 2022  projekti raames Hispaania linna Saguntot. Saguntos külastati sealset kooli CEIP Ausiàs March, kus õppisid õpilased 1.-6. klassini ja lisaks kuulus kooli juurde ka kõrval majas asuv lasteaed. Kogu projektinädalat jääb iseloomustama sisutihe päevakava, mis sisaldas erinevate õppetundide külastamist, osalemist kogu koolipere ühistegevustes ja kogemuste vahetamist kolleegidega.

Direktor Rita Punning ning õpetajad Ele Kõiv ja Sigrid Mallene viibisid 4.- 9. aprillini 2022 projekti  raames Slovakkia pealinnas Bratislavas. Võõrustajaks oli Brilliant Stars International School, mis on inglise õppekeelega erakool. Koolis on rõõmus, lapsekeskne ja inspireeriv õhkkond, mis soodustab õppimist ja aitab õpilasi harida sõnaosavuses, lisaks enesekindlaks, eneseteadlikuks ja motiveerituks. Brilliant Starsi kooli personal usub ja tahab tõestada, et kasvul ja teadmistel pole piire ning lapsed saavad õppida palju rohkem, kui sageli eeldatakse. Koolis õpivad lapsed 2.- 15. eluaastani ning õppekava koostamisel on aluseks võetud Montessoripedagoogikat ja Cambridge'i õppekavasid.

9.-14. mail 2022 külastasid direktor Rita Punning, õpetajad Piret Rammul ja Saima Salomon Türgi Zolgundaki piirkonda. Antud käigu eesmärk oli kogemuste kogumine erinevate riikide praktikas kaasava hariduse võtmes. Türgis külastati algkooli, erivajadustega laste erakooli, tutvuti Zolgundaki piirkonna ajaloo ja vaatamisväärsustega. Hariduse osas avastati, et Eesti ja Türgi haridussüsteemidel on palju ühist. Üsnagi sarnaselt on korraldatud varajane märkamine ja erivajadustega õpilaste või vähese motiveeritusega õpilaste kaasamine õppetöösse. Rõõmuga tõdeti, et kohati tehakse Eesti süsteemis ja eriti just väikestes koolides individuaalset tööd lastega rohkemgi.

UNITE programmi viimane kohtumine toimus 30. maist 3. juunini 2022 Eestis. Lisaks oma koolisüsteemi tutvustamisele tahtsime külalistele Iirimaalt, Rootsist, Slovakkiast, Türgist ja Hispaaniast pakkuda kohalikke vaatamisväärsusi, tükikest kultuuri ja kaunist loodust. Külalised olid positiivselt üllatunud suurepärasest tööst, mida Eesti koolides tehakse. Samuti köitis neid Lõuna-Eesti imeline loodus põnevate paikade ja kultuuriga. Eriti märgiti ära meie nutikad ja innovaatilised väärtuste esitlemised Maanteemuuseumis ja ERM-is.

Erasmus+ projekt "Meeskonna kaasamine HEV õpilaste õpetamisel Euroopa koolide näitel".

Krootuse Põhikooli kolm õpetajat olid Ungari koolis töövarjuks 2019. aasta aprillis. Tutvuti riigi haridussüsteemiga, kasutusel olevate õppematerjalide ja -meetoditega, saadi ülevaade kooli õppetööst, HEV õpilaste õppe korraldamisest, kooli juhtimisest, külastati tunde. Tutvusti Eesti haridussüsteemi ja meie kooli.  Blogi asub siin.

Seoses koroonaviiruse levikuga jäi ära Hispaanias Barcelona kooli külastus.

ERASMUS+ projekt "Share play"

 Share Play on Euroopa Liidu programmi Erasmus+ poolt rahastatav projekt, mis kestis 1.09.2014 - 31.08.2016.

Projekti teemaks oli traditsioonilised mängud.

 Projektis osalesid 8 riigi koolid (enamasti oli tegu väikeste maapiirkonnas asuvate koolidega):

Eestist Krootuse Põhikool

Lätist Trapene Elementary School

Poolast Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu

Rumeeniast Scoala Gimnaziala "Zaharia Stancu"

Saksamaalt Schule Leonardo da Vinci Gesamtschule Huckelhoven

Türgist Gumussu Ortaokulu

Norrast Sistranda Skole

Portugalist Agrupamento de Escolas de Rio Tinto n0 3