Draakoniaasta tervitamine

 Sel aastal kutsus õpetaja Hele lapsi joonistama draakoneid. Tööd pandi kaasõpilastele hindamiseks näitusele. Töid laekus näitusel 26 ja kõik osalejad said tänutäheks korraldajalt tänukirja ja pisikese draakoniteemalise meene.