Tunnijaotusplaan 2020/2021

 

I kooliaste

  1. klass 2. klass 3. klass
Eesti keel 6 7 6
Inglise keel     4
Matemaatika 4 4 5
Loodusõpetus 2 1 1

Loodus- ja

inimeseõpetus

  2 2
Muusika 2 2 2
Kunst 2 2 1
Tööõpetus 1 2 2
Kehaline kasvatus 3 3 3
Valikaine   1  
KOKKU 20 23 25

II kooliaste

  4. klass 5. klass 6. klass
Eesti keel 6 4 3
Kirjandus   2 2
Inglise keel 4 4 3
Vene keel     4
Matemaatika 5 5 5
Loodusõpetus 2 2 3
Inimeseõpetus   1 1
Ajalugu   2 2
Ühiskonnaõpetus     1
Muusika 2 1 1
Kunst 2 1 1

Käsitöö ja kodundus/

Tehnoloogiaõpetus

1 2 2
Kehaline kasvatus 3 3 2
Valikaine   1  
KOKKU 25 28 30

III kooliaste

  7. klass 8. klass 9. klass
Eesti keel 2 2 2
Kirjandus 2 2 2
Inglise keel 3 3 3
Vene keel 3 3 3
Matemaatika 5 5 5
Loodusõpetus 2    
Geograafia 1 2 2
Bioloogia 2 2 2
Inimeseõpetus 1 1  
Ajalugu 2 2 2
Ühiskonnaõpetus     2
Keemia   2 2
Füüsika   2 2
Muusika 1 1 1
Kunst 1 1 1

Käsitöö ja kodundus/

Tehnoloogiaõpetus

2 2 1
Kehaline kasvatus 2 2 2
Valikaine 1    
KOKKU 30 32 32