Spordisaavutused 2022/2023

 Õa on veel nõnda noor, et kahjuks ei ole meil veel spordisaavutustest teateid.