Eksamid ja tasemetööd

 
4. klassi tasemetööd

23. - 24. september 2020 - loodusõpetus

30. september - 1. oktoober 2020 - matemaatika

7. klassi tasemetööd

21. - 22. september 2020 - loodusõpetus

28. 29. september 2020 - matemaatika

8. klassi loovtöö

aprill 2021 - kaitsmine

Põhikooli lõpueksamid

28. mai 2021 - eesti keel

3. juuni 2021 - matemaatika

9. juuni  2021 - valikaine