Eksamid ja tasemetööd

 
4. klassi tasemetööd

19. - 22. september 2022 - matemaatika

23.; 26. - 27. september 2022 - eesti keel

10. - 13. oktoober 2022 - loodusõpetus

7. klassi tasemetööd

19. - 22. september 2022 - matemaatika

23.; 26. september - 27. september 2022 - eesti keel

28. - 30. september; 3. - 4. oktoober 2022 - inglise keel

10. - 13. oktoober  2022 - loodusõpetus

8. klassi loovtöö

aprill 2023 - kaitsmine

Põhikooli lõpueksamid

2. juuni 2023 - eesti keel

7. juuni 2023 - matemaatika

12. juuni 2023 - valikaine