Haldusjärelvalvet Krootuse Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee.

Avaleht

5. detsember - Mustkunstniku etendus Kanepi Gümnaasiumis

6. detsember - 1. klass KIK-i ekskursioonil "Mammutipoja jõulud"

Krootuse Põhikoolis projekti “Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega” raames ettevõtluskuu. 

 Projekti eesmärk on suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust ning juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid läbi praktilise töö kogemuse ettevõtja rollis. Ettevõtluskuu tegemistes osalesid 8. ja 9. klassi õpilased. Ettevõtluskuul toimus 8 erineva teemaga ettevõtlusteemalist õppepäeva, mille jooksul osalejad said teoreetilisi teadmisi ning praktilise töö kogemuse ettevõtja rollis. Mängiti läbi toote loomise ja selle turundamise prostess ning õpiti oma tooteid esitlema. Fotopäeval õpiti valmistama tootefotosid.

Projekti jääb meenutama õpilaste valmistatud toodetest tehtud tootefotode portfoolio. Fotode autoriteks on õpilased ise. Fotoportfoolio suurelt - https://kaasaja.ee/tootefotode-portfooliod/krootuse-pohikooli-tootefotode-portfoolio.

Kõigi valminud toodete ülevaade - https://kaasaja.ee/tootefotode-portfooliod/krootuse-pohikooli-tootefotode-portfoolio/krootuse-pohikooli-opilaste-tooted/ 

Krootuse Põhikool võtab peale projekti lõppu kasutusele ettevõtlusõppe mooduli. Ettevõtlusõppe täiendamiseks ja mitmekesisemaks muutmiseks kasutame ka projekti "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" õppematerjale - https://kaasaja.ee/oppematerjalid/  

Projekti tegevusi toetas Euroopa Sotsiaalfond.

Erasmus+ projekt "Meeskonna kaasamine HEV õpilaste õpetamisel Euroopa koolide näitel"

Krootuse Põhikooli kolm õpetajat on Ungari koolis töövarjuks. Tutvutakse riigi haridussüsteemiga, kasutusel olevate õppematerjalide ja -meetoditega, saadakse ülevaade kooli õppetööst, HEV õpilaste õppe korraldamisest, kooli juhtimisest, külastatakse tunde. Tutvustame Eesti haridussüsteemi ja meie kooli.  Blogi asub siin.

 Krootuse Põhikooli õpetajad osalesid projektis "Muutunud õpikäsitus Euroopa koolides".

Projekti eesmärgiks oli muuta koolielu korraldust, kaasajastada õppe sisu ja õpetajate ettevalmistust ning otstarbekamalt kasutada erinevaid õpikeskkondi. Projekti raames toimus 22.-25. oktoobrini õppereis Rootsi, kus koos kooli meeskonnaga külastati kahel päeval "Kunskapsskolan" koole, kus kasutatakse KED programmi. KED asetab õpilase ja tema eesmärgid süsteemi keskmesse. Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda muutuva õpikäsituse rakendamise võimalustega Euroopas ning saadud ideid kasutada oma
koolielu korraldamisel.