Haldusjärelvalvet Krootuse Põhikooli üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium Munga 18, Tartu 50088.

Kaidi Maask - Kaidi.Maask@hm.ee, telefon 7350165. 

Avaleht

12. jaanuaril esinevad õpilased Karaski pansionaadis.

12. - 13. jaanuaril toimub algklassidel ÖÖLUGEMINE, külas on kirjanik Mika Keränen.

24. jaanuaril algklassid Põlvas vaatamas Rakvere Teatri muusikalist lastelugu "Timbu-Limbu".

 Sihtasutus INNOVE rahuldas tegevuse "Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus" elluviimiseks Krootus PK projekti taotluse "Armastus õppimise vastu", abikõlblike kulude kogumaksumus on 3415 eurot ning periood on 02.01 - 21.03.2018.

Projekti eesmärgiks on tulemusliku meeskonnatöö põhimõtete realiseerimine koolitöös, mis tagab parima ja kaasava  hariduse põhimõtetele vastava õppe-kasvatustöö kvaliteedi.

Projekti tegevusteks on planeeritud kaks koolitust ja kahe kooli külastus. Projekti käigus toimub ka õpetajate paaristundide läbiviimine. Projekti lõpus toimub koostööpäev kogemuste vahetamiseks.

Koostöötav koolimeeskond on aluseks uue õpikäsituse rakendamisel. Ühiskoolituse käigus leiame põnevaid ideid ja lahendusi, kuidas toetada iga õppijat ja muuta koolielu õppijakesksemaks.