Haldusjärelvalvet Krootuse Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee.

TEATED

 

 KARASKI-KROOTUSE KOOL 255

Head Karaski ja Krootuse koolide endised õpilased ja töötajad!

Olete oodatud kokkutulekule laupäeval, 22. oktoobril 2022.

Ajakava:

kell 16 võimalusel (koroona!) vana koolimaja ümbruse külastus (majja ei saa), täpsustus ca 20. okt. (buss Krootuse-Karaski-Krootuse);

kell 18 aktus-kontsert Krootuse koolimajas;

kell 19-21 tantsumuusikat teeb vilistlane Mart Pokbinder Mees Nagu Orkester;

kell 21-01 meeleolukas õhtu ansambliga EVEREST;

kell 01-02 rokime koos ansambliga AMPLITUUD (koosseisus vilistlane Rihhard);

kell 02-03 öine disko DJ Rihhard (vilistlane) juhtimisel;

kell 03 sulgeb koolimaja uksed.

Kohal Tillu kodukohvik ja fotograaf Mari-Liis Leetla (pildi hind …………..€).

Osalemistasu eelregistreerimisel on 25€. Alates 17.10.2022 ja kohapeal  35€ (kohapeal tasumine ainult sularahas).

Osalemistasu kanda arvelduskonto numbrile:     A/K EE152200001120263205 SW

või tasuda sularahas kooli. Makse saaja: Kanepi Vallavalitsus. Selgitusse: Kokkutulek, osaleja ees- ja perekonnanimi (lõpetamisaegne nimi), lõpetamise aasta.

Enne 1965. a lõpetanutele tasuta, registreerimiseks saata sõnum (nimi, lõpetamise aasta) telefonile 5303 4484 või aadressile direktor@krootuse.edu.ee

Info telefonil 792 3404 või 5303 4484 või direktor@krootuse.edu.ee

Registreerunute nimed asuvad siin.

 Kaasava hariduse projekt "HEV õpilastele kaasava hariduse põhimõtete elluviimiseks elukohajärgses koolis" (2014-2020.1.04.21-0348)

Projekti eesmärgiks on suurendada kooli valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel osaliselt või täielikult tavaklassis. Projekti vahenditega on sisustatud avatud meelte tuba. Seal saavad erivajadustega õpilased mõtteid koondada, rahuneda ja keskenduda ühele kindlale tegevusele. Projektirahadest on soetatud mullitoru koos aluse ja peegliga, valgusredel, raskustekid, liivakellade komplekt, sensoorsed vihmakellad, trummide komplekt, laseriga täheprojektor, sensoorne valgusega muna, helisummutusekraanid, helisummutav diivan ja laud jne. 

Erasmus+ projekt "Understanding the Need for Inclusive Teaching in Education" ehk UNITE

See on kaheaastane projekt, milles osalevad delegatsioonid kuuest riigist: Iirimaa (koordinaator), Rootsi, Eesti, Slovakkia, Türgi ja Hispaania. Projekt on kirjutatud kaasava hariduse arendamiseks koolides rakendades teiste Euroopa riikide kogemusi. Kaasava hariduse põhimõte on, et iga last tuleks väärtustada ja anda võrdsed haridusvõimalused ning hariduslike erivajadustega õpilased integreerida tavakooli. 

Projekti raames käisime 2019. novembris Iirimaal Portlaoise`s, seal võõrustas meid Holy Family Senior School 745 õpilase ja 44 õpetajaga. Nelja päeva jooksul oli meil võimalus külastada tunde, jälgida õppetöö korraldust, näha haridusliku erivajadusega laste kaasamist õppeprotsessi ja nende toetamist ning uurida lastelt, mida nende endi jaoks tähendab nn kaasamine. 

 2020. aasta veebruaris käisid direktor ja kaks õpetajat Rootsis Umeå's. Nad külastasid 6-klassilist Böleängsskolan'i, kus õpib 380 õpilast vanuses 6-12. Kaasava hariduse andmisega on koolis tegeldud viimased viis aastat. Regulaarselt toimuvad kohtumised eripedagoogide, psühholoogi ja õpetajate vahel, et leida igale õpilasele sobivaim lahendus.

Seoses koroonaviiruse levikuga jäi 2020. a maikuusse planeeritud projektikohtumine Eestis ära. Loodame selle korraldada 2022. a mais.